Please enter a search term:

Gebruiksvoorwaarden - Wettelijke kennisgeving

Copyright

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids-, video- en animatiebestanden en hun arrangementen op deze website vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom. Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt op andere websites, noch voor commerciële doeleinden, noch voor verspreiding. Uitzonderingen hierop zijn afbeeldingen of grafieken die uitdrukkelijk voor dit doel ter beschikking zijn gesteld.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken vermeld op de internetpagina's van MPROFI wettelijk beschermde handelsmerken van MPROFI, inclusief alle MPROFI belangrijkste handelsmerken evenals de logo's en emblemen van MPROFI en haar dochterondernemingen.

Garantie

De MPROFI aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie. Wij verstrekken de informatie zonder enige vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Ook alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel zijn uitgesloten.

MPROFI AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar deze website direct of indirect verwijst.

MPROFI AG behoudt zich het recht voor om veranderingen of toevoegingen te maken aan de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving.

MPROFI AG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief winstderving, die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met de informatie op deze website.

Verklaringen op de website

Op onze website vindt u ook toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op overtuigingen van het MPROFI management. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van MPROFI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op het moment dat ze werden gedaan en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. Veel factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hier voorspelde resultaten. Dergelijke factoren zijn onder andere veranderingen in de algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentetarieven en veranderingen in de bedrijfsstrategie. MPROFI wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken.

Licentierechten

MPROFI wil u graag een innovatief en informatief internetprogramma aanbieden. Wij vragen uw begrip voor het feit dat MPROFI zijn intellectuele eigendom, waaronder patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze internetpagina's geen licentierechten verlenen op het intellectuele eigendom van MPROFI.

Beeldrechten

Overige © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock