Please enter a search term:

 • Sociocratie

  Met mprofi AG en Soziokratie naar effectieve digitale transformatie - Gemeinsam. Innovatief. Succesvol.

  Klik hier

Sociocratie

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld bevinden B2B-bedrijven zich in een constante staat van verandering. mprofi AG heeft het tot haar missie gemaakt om bedrijven te begeleiden en te ondersteunen bij deze digitale transformaties. Een belangrijk onderdeel van ons werk en onze filosofie is sociocratie, een benadering van organisatieontwikkeling gebaseerd op consensus en gelijkheid.

Wat is sociocratie?

Sociocratie is een concept dat oorspronkelijk uit Nederland komt en "heerschappij door de samenleving" betekent. In de context van mprofi AG gaat sociocratie over meer dan alleen een methodologie. Het is een holistische benadering voor het vormgeven van organisaties en werkprocessen gebaseerd op vier centrale principes.


Sociocratie bij mprofi AG is gebaseerd op vier belangrijke principes: Cirkelorganisatie, consensusbesluitvorming, double-bind en open verkiezingsproces.

 • De cirkelorganisatie is de basis van sociocratie. Projecten, afdelingen, beslissingen - alles is georganiseerd in cirkels. Elke stem weegt even zwaar en elke mening wordt gewaardeerd.
 • Het consensus besluitvormingsproces draait niet om meerderheidsbeslissingen, maar om consensus. Alle belanghebbenden worden betrokken bij het besluitvormingsproces en beslissingen worden genomen op basis van gedeelde inzichten.
 • De double bind zorgt ervoor dat informatie en beslissingen tussen de cirkels stromen. Dit bevordert samenwerking en zorgt ervoor dat macht en verantwoordelijkheid in de organisatie worden verdeeld.
 • Door het open verkiezingsproces worden leiderschapsposities op transparante en inclusieve wijze ingevuld. Elke stem telt en de beste mensen voor de baan worden geselecteerd.

Sociocratie biedt verschillende voordelen:

 • Het bevordert een inclusieve en democratische werkcultuur waarin alle werknemers actief betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen. Dit leidt tot een hogere motivatie en tevredenheid van werknemers en verbetert de kwaliteit van beslissingen. Door sociocratische principes toe te passen, worden beslissingen genomen op basis van feiten en het collectieve begrip van alle belanghebbenden, waardoor politieke spelletjes en individuele machtsuitoefening worden verminderd.
 • Bovendien bevordert sociocratie een flexibele en adaptieve organisatiestructuur. Cirkelorganisatie en double binds stellen bedrijven in staat om sneller te reageren op veranderingen in de markt en technologische innovaties. De focus op consensus in plaats van hiërarchie bevordert ook het aanpassingsvermogen, omdat het bedrijven in staat stelt om sneller en effectiever te reageren op veranderingen.

Als onderdeel van onze diensten bij mprofi AG bieden we advies, training en ondersteuning met betrekking tot sociocratie. Onze experts helpen bedrijven de principes en methoden van sociocratie te begrijpen, deze te integreren in hun processen en structuren en ervoor te zorgen dat de voordelen van sociocratie op de lange termijn kunnen worden benut.

Ons team begeleidt bedrijven bij de implementatie van sociocratie, van het eerste idee tot de volledige implementatie. We werken nauw samen met onze klanten om individuele oplossingen te ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en doelen.


De Agile manier van werken wordt op verschillende gebieden gebruikt. Bij softwareontwikkeling bijvoorbeeld, maakt het een snelle en efficiënte productontwikkeling en -oplevering mogelijk. In projectmanagement zorgt het voor flexibele projectbeheersing en effectief gebruik van middelen. Ook op andere gebieden, zoals marketing, personeelszaken of klantenservice , kan de Agile manier van werken helpen om processen te optimaliseren en de klantgerichtheid te verbeteren.

Sociocratie is een krachtig hulpmiddel voor het bevorderen van effectieve besluitvorming, werknemersparticipatie en aanpasbare organisatiestructuren. Bij mprofi AG gebruiken we deze methode met succes om B2B-bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie en hen te helpen hun projecten effectief en efficiënt te implementeren.

Met ons uitgebreide dienstenaanbod en ons streven naar uitmuntendheid en klanttevredenheid is mprofi AG de ideale partner voor bedrijven die klaar zijn om de vruchten te plukken van sociocratie en hun organisatie naar een hoger niveau te tillen. Ons doel is om onze klanten te helpen bij het succesvol beheren van hun digitale transformatie en het versterken van hun concurrentievermogen in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.